krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Очи бели бисери
Очи бели бисери до бескрајот силно светкаат, бодежи в срце ставаат, купче сјајни тајни во нив сокриваат. Очи бели бисери за гледање надалеку шараат, длабоко во душата продираат и тебе те бараат. Оч…