krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Светол мрак
Темно небо се извива во воздухот во душа мрак убива светли сни, подол ветар руши сè пред себе плачеме за трошка мир и спас. Маглата го мати видот ни врапче ни славеј песна пее, во градиве пустина м…