krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Шест научни факти за читањето книги
Уште како деца, нашите родители, наставниците и други повозрасни ни кажувале колку е важно читањето. Но, зошто всушност ова навистина е многу важно? Покрај фактот дека читањето овозможува забава, г…