krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Цели и задачи на психологијата
Претходно ја кажавме дефиницијата на психологијата (на овој линк може да ја прочитате статијата), сега ќе зборуваме за нејзините цели и задачи. Која е целта на психологијата? Што се обидуваат да на…