krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Која е нашата цел и зошто блогираме цели 4 години?
Да ја промовираме и да ја доближиме македонската поезија, творештво и култура до читателите и до сите оние кои сакаат да бидат духовно збогатени без оглед на кое место на земјината топка се наоѓаат…