krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Грешката не ја барајте само во младината (колумна)
Луѓето по природа најмногу си го сакаат своето кое за нив е најубаво. Под „своето“ можат да се подразберат доста работи што од физичка што од човечка природа, но овде под „своето“ ќе се задржам на …