krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Изгреј – Филип Димкоски (рецитал)
Повелете чуете го најново објавениот рецитал на youtube видеото подолу: Електронското издание на стихозбирката може да се најде на: makedonika.mk…