krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
10 нешта кои ги научив за време на четиригодишното блогирање!
Упорноста и константноста за било која работа ќе се исплатат! Подвлекувам дека тука не говорам за парична исплата, односно под „исплатување“ мислам на задоволството што го чувствуваш дека си се зан…