krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Раце (II) – Гане Тодоровски (рецитација)
Едни раце две земаа кал и Адам направија, а потоа! за да се доречат згрешија Ева! Едни раце две со својот потпис смрт некому навестија, а потоа! дома, со часови на детето занимавки му цртаа, по обр…