krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
„КНИГОМОБИЛИ“ кога не постоеше интернетот
„Книгомобилите“ биле вид на подвижни библиотеки кои носеле книги до руралните области и предградјата кои немале згради со библиотеки. Во 19 век станале особено популарни и од кочии се развиле во пр…