krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Ацо Шопов – Трета молитва на моето тело
Време за рецитација! Сега е на ред Ацо Шопов Слушнете ја тука: Што си: девојка, жена, мајка? Што си ти што бдееш пред овој храм во кој со тишина се лечи телото мое, молитвено што клечи. Светлина ли…