krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Ако се измори, ќе замине на доживотен одмор
Ако се умори, нема назад. Ништо не ја враќа, а требало да ја задржи. Ако не претставува приоритет, ќе замине. Без око да ѝ трепне. Без да погледне назад. А, ќе се распарчи на делчиња. И скришно ќе …