krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
VOX POPULI
Мора да се слушне, мора да се уважи, зошто останува само ехо, една музика на која никој не може да ѝ го чуе звукот. Ако не се слушнеш, не прекинувај да зборуваш, делата нека бидат погласни од твојо…