krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
„Прозорци од сништа“
Не ми ги мати прозорците, имам убав поглед, дождот кој ми го збогатува видикот, сакам заедно да го слушаме како паѓа. Со нечисти мисли збогувај се, низ мојот прозор се гледа само со бистар у…