krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
„Записите за Џозефина (75)“
Сонуваше како еден бел како снег гулаб ѝ слета на рамо. Почна да се врти околу неа. Тогаш истури силен дожд. Гулабот летна и Џозефина го изгуби од видот. Целата намокрена зачекори во градина со роз…