krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
„Записите за Џозефина“ (57)
Молк кој можеше многу да каже. Беше посветена, ама сакаше посветеност назад. Знаеше кога е време молкот да зборува, но мудро ги користеше зборовите во вистинско време. Знаеше да заспие со солзи, а …