krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
„Записите за Џозефина“ (47)
Ја слушаше музиката на сопственото срце, таа мелодија која со секое отчукување стануваше сè попријатна ѝ звучеше нестварно. Беше диригент на својот свет, умешно управуваше со секоја нота, имаше иск…