krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
„Записите за Џозефина“ (20)
И оваа ноќ светилката остана запалена во собата на Џозефина. Додека градот спиеше, додека владееше мрачна тишина додека ѕвездите беа единствени гости на темното небо, додека студот продираше в коск…