krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Песна за нас
Ова е песна за нас, ненапишана ова е стих за нас, недоиспеан оваа е приказната наша незавршена, оган што гори, недоизгорен. Се прашувам дали воопшто гореше или само тоа беше привид или плод на мој…