krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
„После дождот доаѓа сонце“
Пушти ја болката да боли, само така раните ќе се залечат.Пушти ги солзите да течат,само така ќе пресушат.Пушти го да си оди и кога не сакаш,ако сакал да остане, немало никогаш да си замине.Небото п…