krajbrezjenadvasprotivnisveta.com
Никој друг/Nobody else
Единствено ти можеш да ме спасиш,да ме спасиш од самата себе.Никој друг не можеда ме сака толку силнои да ме има толку блиску.Единствено ти можеш да ме спасишда ми го осветлиш деноти да ми ја расип…