kourajdotorg.wordpress.com
Aprè atelye travay asosiyasyon KOURAJ te òganize jou ki te jedi 15 janvye 2015 lan. Minis demisyonè a sou kesyon dwa moun lan fè soti yon nòt pou laprès pou montre angajman Gouvènman an sou sa ki a wè ak respè e pwoteksyon dwa moun ki Masisi, Madivin, Makomè, Miks nan peyi a.
BIWO MINIS DELEGE BÒ KOTE PREMYE MINIS LAN AN CHAJ KESYON DWA MOUN E K AP GOUMEN KONT LAMIZÈ Òganizasyon KOURAJ reyalize yon atelye travay sou diskriminasyon Pòtoprens, 16 janvye 2015 – Minis dem…