kostasgrigoreas.wordpress.com
[New video] Kostas Grigoreas: Lyric – to Mikis (Theodorakis), for flute, cello & piano
Kostas Grigoreas: “Lyric – to Mikis” (Theodorakis) for flute, cello & piano Dimitris Fotopoulos (flute) Evgenios Bensis (cello) Dimitris Petrovas (piano) Recording & Digit…