kosmonauta.net
Chińskie plany załogowe na 2018 rok
W przyszłym roku rozpocznie się budowa chińskiej stacji kosmicznej oraz dojdzie do misji Shenzhou-12.