kosinskipawel.com
Wzmianka o kreowaniu okoliczności
Image by Free-Photos from Pixabay Nawet żałosny widok naszych zaniedban i zaniechan z przeszłości nie powinien przeszkadzać w śmiałym kreowaniu okoliczności dnia codziennego. Ty i ja kreujemy okol…