kosinskipawel.com
Ćwiczenie – Kontemplacja Pustki
Wprowadzenie swojej uwagi w Obecność Pustki, pozwala wejść w inny stan świadomości. Ćwiczenie uważności: kontemplacja Pustki.