kosinskipawel.com
Opowiadacz historii. Wyobraźnia i fantazjowanie.
Marzenia i fantazje wypełniają naszą wyobraźnię, człowiek od czasów starożytnych stara się zgłębić tajemniczą zdolność do tworzenia wyobrażen. Teorii na ten temat jest wiele i zgłębianie tego fenom…