korsveien.com
Et enkelt tips som gjør at du skriver bedre! — KORSVEIEN.COM
Kommuniser bedre med å bruke aktive setninger i stedet for passive.