korsigita.com
ETWINNING MOKYKLOS ŽENKLELIS: IR ĮVERTINIMAS, IR ĮPAREIGOJIMAS
2018 metais Klaipėdos Litorinos mokykla buvo apdovanota eTwinning mokyklos ženkleliu. Apdovanojimas įsteigtas tais pačiais metais. Iki to laiko mokytojai būdavo apdovanojami asmeniniais nacion…