korsigita.com
AR LEISTI VAIKAMS PAŽVELGTI Į ŽAISLO VIDŲ?
Toks klausimas kilo pristatant Klaipėdos Litorinos mokyklos Kompetencijų kabineto naujieną – STREAM klubą. Šio klubo atsiradimas mokykloje buvo mano didžiulė svajonė! Daug kam ji pasirodys kei…