korsigita.com
SUDUŽUSIŲ ŠIRDELIŲ KLUBAS
Atkreipiu jūsų visų dėmesį į pavadinimą – ne sudaužytų, o sudužusių širdelių. Tai labai svarbu, nes netyčia sudužusį daiktą galima mėginti suklijuoti, o sudaužytam – vilties mažiau. Taip bus i…