korsigita.com
PIEŠIMO GALIA
Nėrusi į dailės terapijos mokslus tikėjausi išmokti skaityti savo mokinių piešinius, kad suprasčiau, kas jiems gyvenime svarbiausia, kas džiugina, jaudina, o taip pat neramina, skaudina, gąsdina…