korsigita.com
ŽAIDIMAS SMULKIOSIOS TAUTOSAKOS KŪRINIAIS
Tie, kas ugdo sutrikusios klausos vaikus, žino, kaip sunku jiems suvokti perkeltinės prasmės tekstus. Didžioji dalis smulkiosios tautosakos žanrų savyje turi užkoduotą žinutę, kurią dėl yp…