korsigita.com
ELGESIO AR (IR) EMOCIJŲ SUNKUMŲ ARBA SUTRIKIMŲ TURINTYS VAIKAI: UGDYMO IR PAGALBOS TEIKIMO SPECIFIKA
Elgesio ar (ir) emocijų sunkumai arba sutrikimai – kas tai? Kaip turėtų būti ugdomi vaikai, turintys elgesio ar (ir) emocijų sunkumų arba sutrikimų, kaip jiems teikti pagalbą? Kokia padėtis Lietuv…