korsigita.com
PAMOKA „DALYVIŲ VARTOJIMAS SAKINIUOSE“
Tęsiu temą apie neasmenuojamąsias veiksmažodžių formas sutrikusios klausos vaikų kalboje. Norėdama savo mokinius įtikinti, kad dalyviai tekstą papildo įdomesniais, įvairesniais, solidesniais atspal…