korsigita.com
TIKSLINAMŲJŲ APLINKYBIŲ VARTOJIMAS IR SKYRYBA
Sutrikusios klausos mokiniams skirtas pamokos planas ir užduotys leis praktiškai suvokti tikslinamųjų aplinkybių reikalingumą. Temos dėstymo pateiktyje „Sukurkite savo mišką“ kai kurios figūros pas…