korsigita.com
BAUSTI VAIKĄ AR NE, ARBA KUR RIBA TARP SMURTO IR BAUSMĖS?
Vilniaus lopšelio-darželio „Giraitė“ auklėtoja Zita Žalaitė internetiniame dienraštyje bernardinai.lt kviečia pasikalbėti apie priemones, formuojančias vaikų elgesį.