korsigita.com
Apie ateities mokyklas
Šiandien vienas po kito pasirodė du straipsniai, analizuojantys šių dienų mokyklos problemas ir pristatantys ateities mokyklų vizijas. Vilijos Andrulevičiūtės reportaže „Ateities mokykla: žinoti ne…