korsigita.com
MOKOMĖS PAŽINTI DAIKTAVARDĮ
Užduotys, padėsiančios suvokti daiktavardžio sąvoką, susipažinti su jo daryba, kaitymu, leisiančios įtvirtinti žinias ir gebėjimus apie pagrindinę lietuvių kalbos dalį. KIENO VARDAS SLEPIASI LANGE…