korsigita.com
Daiktavardžių kaitymas linksniais
Daiktavardžių linksniavimo galima mokytis ir žaidžiant, sprendžiant galvosūkius, atliekant netradicines užduotis. Manau, kad mokytojams tiks, o vaikams patiks naujas daiktavardžio mokymo(si) pusla…