korsigita.com
Pamokų ciklo „Ąžuoliuko rytas“ planas
Planas sudarytas dvylikai skaitymo, gramatikos ir kalbos ugdymo pamokų, skirtų šeštos klasės mokiniams, turintiems klausos negalę. Daugiau apie būdvardžius: KURKIME ŽAIDIMĄ KARTU! NAUJA! PAMOKA SU…