korrus3.ee
Põhikiri | Korrus3
Korrus3 tegevuse toetuseks ole hea ja salvesta kuutasu püsimaksena igakuiselt, 5. kuupäeva peale. 1. ÜLDSÄTTED 1.1. Mittetulundusühing nimega Mittetulundusühing Korrus3 (edaspidi Ühing) on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mittetaotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides. 1.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, Eesti Vabariik. 1.3. Ühingu eesmärgiks on võitluspordialade propageerimine ja maadlusspordi arendamine Tallinna kesklinnas. 1.4. Ühing on asutatud asutamiskoosolekul 11. juunil 2013. aastal Tallinnas. 1.5. Ühingul on oma vara ja rahalised vahendid, mis saadakse liikmete jaoks kehtestatud maksetest, isikute vabatahtlikest annetustest, toetustest ning mitte kasumit taotlevast majandustegevusest või muudest seaduslikest laekumistest, mis ei ole vastuolus Ühingu tegevuse eesmärkide elluviimisega põhikirjas sätestatud viisil. 2. ÜHINGU LIIKMEKS ASTUMISE NING ÜHINGUST VÄLJAASTUMISE NING VÄLJAARVAMISE TINGIMUSED JA KORD 2.1. Ühingu liikmeks