korrus3.ee
Laagrid | Korrus3
Palun täida laagri registreerimisankeet täpselt ja korrektselt. Korrus3 on laagreid korraldanud juba pikka aega ja plaanib teha seda veel kaua. Meie eesmärgiks on pakkuda lastele aktiivset ja nutiseadme vaba koolivaheaega. Tänapäeva lastel on netisõpru rohkem kui sõpru tegelikkuses. Laagrid on meie väike panus sellega võitlemisel. Tuues oma lapse laagrisse peab ta suhtlema teiste lastega, tulema toime igapäeva toimingutega ja tekivate situatsioonidega ning seda kõike ilma nutiseadme või vanemata. Kui ei oska, siis õpib. Korrus3 võtab laagrisse kõiki ja igas vanuses. Lastele helistamist ja laste koju helistamist me ei luba ning seda selgitage lastele ka kodudes enne laagrisse tulekut. Vanematega suhtlemine laagri perioodil tekitab kergemini koduigatsust. Kui tekib probleem, mille juurde on vaja kaasata vanem, siis võtame me vanemaga ise ühendust. Usaldage oma lapsi. Nad saavad tihti paremini hakkama, kui nad seda kodus välja näitavad. Ka ''koduigatsus'' on normaalne tunne, mis ei