korpijaakko.com
Finnish Packraft Gathering 4.0
This bilingual post includes some additional details regarding the packraft gathering at 6.-8.10.2017! // Tämä kaksikielinen kirjoitus sisältää tarkempia tietoja liittyen packraft-kokoontumiseen 6…