korpijaakko.com
Finnish Packraft Gathering 3 – Details
This bilingual post includes some additional details regarding the packraft gathering at 16.-18.9.2016! // Tämä kaksikielinen kirjoitus sisältää tarkempia tietoja liittyen packraft-kokoontumiseen …