korpijaakko.com
Finnish Packraft Gathering 3
This bilingual post is a preliminary open invitation to packraft gathering at 16.-18.9.2016! // Tämä kaksikielinen kirjoitus on alustava avoin kutsu packraft-kokoontumiseen 16.-18.9.2016! In Engli…