kordasti.com
آموزش زبان انگلیسی آنلاین Writing در اروپا آیلتس اصول نگارش حرفه ای به زبان انگلیسی
دوره آنلاین نگارش حرفه ای برای بسیاری ار دانشجویان خارج از ایران، دسترسی داشتن به یک مدرس حرفه ای زبان انگلیسی که در صورت نیاز برخی موارد را به زبان مادری آنها توضیح دهد و اشکالات آنها را برطرف کند، تقریباً غیر ممکن هست.از طرف دیگر، هزینه دوره های زبان انگلیسی نیز در خارج از ایران [...]