kordasti.com
دوره ویژه مدیران و کارآفرینان - Kordasti English Academy
توانایی برقراری ارتباط، قدرت است و کلید این قدرت، زبان است! دانستن زبان انگلیسی دیگر یک کالای لوکس نیست، بلکه یک نیاز ضروری است. فرقی نمیکند در چه رشته ای به فعالیت مشغول هستید. تنها با یک نگاه سریع متوجه میشوید که در حرفه شما، کسانیکه زبان انگلیسی میدانند، یک سر و گردن از بقیه بالاتر هستند. [...]