kopimism.wordpress.com
!שלום עולם
עובדים על זה אתר הקופימיסטים בישראל יפתח בהקדם בצורה רשמית עובדים על תרגום האתר השוודי המקורי ועל הממשק הגרפי של בלוג זה העתקה היא נכונה…