kopahus.org
5 skäl till att inte köpa hus – Fallgropar & risker med hus
Läs på om vilka fallgropar och risker det finns innan du bestämmer dig för att köpa ditt första hus.